PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING
CHÂTEAU LA TULIPE
BED & BREAKFAST

Château La Tulipe Bed & Breakfast, gevestigd aan 8, rue du Pêcheurs te Asques, Frankrijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Château La Tulipe Bed & Breakfast verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar gasten: voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en overige gegevens waarmee wij het verblijf van onze gasten zo aangenaam mogelijk maken. 
Château La Tulipe Bed & Breakfast verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doelen: contact voorafgaand, tijdens en kort na het verblijf, verzenden van een nieuwsbrief.

Château La Tulipe Bed & Breakfast verwerkt ook persoonsgegevens waarvoor een wettelijk verplichting bestaat. Het bij aankomst in te vullen Fiche d’Hôtel (naam, geboorteplaats en -datum, nationaliteit en contactgegevens) wordt 6 maanden bewaard.
Ook worden gegevens bewaard voor afdracht van belastingen.

Château La Tulipe Bed & Breakfast bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of waartoe wij door de wet worden verplicht.
Het Fiche d’Hôtel registratieformulier dient 6 maanden bewaard blijven; daarna wordt het vernietigd. 

Château La Tulipe Bed & Breakfast verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de gasten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Château La Tulipe Bed & Breakfast neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Château La Tulipe Bed & Breakfast via [email protected]

 

16 mei 2019

OVER DE B&B

Château La Tulipe Bed & Breakfast ligt op een paar kilometer afstand van Château La Tulipe van Ilja en Klaas Gort, in het dromerige vissersdorpje Asques aan de Dordogne.